0
محصولات صفحه استارون استارون سامسونگ

استارون سامسونگ Samsung

استارون سنگ مصنوعی 100% صیقلی بدون هیچ گونه منفذ سطحی است که کاملا بهداشتی بوده و برای استفاده در منازل، محیط کار، صنایع غذایی، امور بهداشتی و بیمارستانی و هتل ها مناسب می باشد. در حال حاضر بیش از صد نوع تنوع رنگ دارد. استارون در برابر ضربه و حرارت مقاوم و ضد آب و ضد لک می باشد. همچنین قابلیت تعمیر، ترمیم، فرم پذیری، سوراخ کاری و بریده شدن را داراست. سنگ مصنوعی استارون، از 75% مواد معدنی طبیعی، 5% رنگدانه و 20% رزین اکریلیک تشکیل شده است. سنگ استارون سامسونگ با طول ۳۶۶ و عرض ۷۶ تولید و عرضه می شود.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش استارون های سامسونگ در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

تمامی قیمت های درج شده، قیمت تحویل در شهرستان شیراز می باشد.

استارون سامسونگ |  Aspen Brown آسپن برون| AB632
وضعیت: به زودی
کلاس:aspen
اطلاعات بیشتر

کدAB632 Aspen Brown آسپن برون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Aspen-Fiesta آسپن فیستا| AF611
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدAF611 Aspen-Fiesta آسپن فیستا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Aspen-Glacier| AG612
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدAG612 Aspen-Glacier

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Aspen-Glow| AG636
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدAG636 Aspen-Glow

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Aspen-Mine| AM633
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدAM633 Aspen-Mine

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Aspen Snow آسپن اسنوو| AS610
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدAS610 Aspen Snow آسپن اسنوو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Aspen Sky آسپن اسکای| AS670
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدAS670 Aspen Sky آسپن اسکای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Solid-Bright White برایت وایت| BW010
وضعیت: به زودی
کلاس:Solid
اطلاعات بیشتر

کدBW010 Solid-Bright White برایت وایت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Metallic Galaxy| EG595
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدEG595 Metallic Galaxy

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Metallic Satingold متالیک ساتین گلد| ES558
وضعیت: به زودی
کلاس:Metallic
اطلاعات بیشتر

کدES558 Metallic Satingold متالیک ساتین گلد

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Metallic Sleeksilver| ES581
وضعیت: به زودی
کلاس:Aspen
اطلاعات بیشتر

کدES581 Metallic Sleeksilver

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Metallic Yukon یوکون| EY510
وضعیت: به زودی
کلاس:Metallic
اطلاعات بیشتر

کدEY510 Metallic Yukon یوکون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | tempest-Blaze| FB147
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFB147 tempest-Blaze

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Coffee Bean_FC158| FC158
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFC158 Coffee Bean_FC158

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Peak| FP100
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFP100 Peak

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | tempest-Pinnacle| FP112
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFP112 tempest-Pinnacle

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Rattan| FR124
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFR124 Rattan

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Radiance(Shimmer)| FR148
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFR148 Radiance(Shimmer)

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Shell| FS115
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFS115 Shell

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Spice| FS137
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFS137 Spice

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Whippoorwill| FW145
وضعیت: به زودی
کلاس:tempest
اطلاعات بیشتر

کدFW145 Whippoorwill

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Onyx اونیکس| ON095
وضعیت: به زودی
کلاس:Solid
اطلاعات بیشتر

کدON095 Onyx اونیکس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Pebble Blue پبل بلو| PB870
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPB870 Pebble Blue پبل بلو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Pebble Copper پبل کاپر| PC851
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPC851 Pebble Copper پبل کاپر

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Pebble Grey پبل گری| PG810
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPG810 Pebble Grey پبل گری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Pebble Gold پبل گلد| PG840
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPG840 Pebble Gold پبل گلد

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ |  pebble-Ice پبل آیس| PI811
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPI811 pebble-Ice پبل آیس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ |  pebble-lagoon پپل لاگوون| PL814
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPL814 pebble-lagoon پپل لاگوون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Pebble Swan پبل سوان| PS813
وضعیت: به زودی
کلاس:Pebble
اطلاعات بیشتر

کدPS813 Pebble Swan پبل سوان

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Quarry-Earthen Bark| QL257
وضعیت: به زودی
کلاس:Quarry
اطلاعات بیشتر

کدQL257 Quarry-Earthen Bark

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Quarry-Earthen Stratum| QL287
وضعیت: به زودی
کلاس:Quarry
اطلاعات بیشتر

کدQL287 Quarry-Earthen Stratum

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Quarry Minette کواری مینت| QM289
وضعیت: به زودی
کلاس:Quarry
اطلاعات بیشتر

کدQM289 Quarry Minette کواری مینت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Birch برچ| SB412
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSB412 Sanded Birch برچ

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Cornmeal سندد کرنمیل| SC433
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSC433 Sanded Cornmeal سندد کرنمیل

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Chestnut سندد چیست نات| SC457
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSC457 Sanded Chestnut سندد چیست نات

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Clay سندد کلی| SC475
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSC475 Sanded Clay سندد کلی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Grey سندد گری| SG420
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSG420 Sanded Grey سندد گری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Gold Dust سندد گلد داست| SG441
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSG441 Sanded Gold Dust سندد گلد داست

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Solid-Ivory الواری| SL040
وضعیت: به زودی
کلاس:Solid
اطلاعات بیشتر

کدSL040 Solid-Ivory الواری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Icicle آیسیکل| Sl414
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSl414 Sanded Icicle آیسیکل

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Linen سندد لینن | SL443
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSL443 Sanded Linen سندد لینن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Cream سندد کرم| SM421
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSM421 Sanded Cream سندد کرم

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Mocha سندد موکا| SM453
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSM453 Sanded Mocha سندد موکا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Onyx اونیکس| SO423
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSO423 Sanded Onyx اونیکس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Papyrus  پاپیروس| SP474
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSP474 Sanded Papyrus پاپیروس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Solid-Quasar White کوازار وایت| SQ019
وضعیت: به زودی
کلاس:Solid
اطلاعات بیشتر

کدSQ019 Solid-Quasar White کوازار وایت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sunflower(N) سان فلاور | SS042
وضعیت: به زودی
کلاس:Solid
اطلاعات بیشتر

کدSS042 Sunflower(N) سان فلاور

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Sahara ساهارا| ss440
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدss440 Sanded Sahara ساهارا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Univers(N) یونیورس| SU053
وضعیت: به زودی
کلاس:Solid
اطلاعات بیشتر

کدSU053 Univers(N) یونیورس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded Vermillion سندد ورمیلون| SV430
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدSV430 Sanded Vermillion سندد ورمیلون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Quarry-Oyster کواری اویستر| TO310
وضعیت: به زودی
کلاس:Quarry
اطلاعات بیشتر

کدTO310 Quarry-Oyster کواری اویستر

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Supreme-Loam لوم| VL155
وضعیت: به زودی
کلاس:Supreme
اطلاعات بیشتر

کدVL155 Supreme-Loam لوم

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Supreme-Magnolia  ماگنولیا| VM143
وضعیت: به زودی
کلاس:Supreme
اطلاعات بیشتر

کدVM143 Supreme-Magnolia ماگنولیا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Supreme-Ocean View اشن ویو | VO171
وضعیت: به زودی
کلاس:Supreme
اطلاعات بیشتر

کدVO171 Supreme-Ocean View اشن ویو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
استارون سامسونگ | Sanded White Pepper سندد وایت پپر| WP410
وضعیت: به زودی
کلاس:Sanded
اطلاعات بیشتر

کدWP410 Sanded White Pepper سندد وایت پپر

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
;

کلمات کلیدی :

کالای چوب سلطانی ورق ام دی اف هایگلاس ام دی اف فروشی چوب فروشی نمایندگی عاملیت فروشگاه اینترنتی نئوپان ملامینه قیمت فروش خرید اینترنتی فارس شیراز ایران منطقه جنوب MDF HighGloss High Gloss فرآورده چوبی Products چوبکده ام دی اف خام ورق ام دی اف برجسته ورق ام دی اف طرح دار ورق ام دی اف هایگلاس ورق ام دی اف Agt ورق کابینت ورق کابینت Agt ورق کابینت هایگلاس ورق کابینت آشپزخانه wood ورق کابینت فرامید ام دی اف فروشی شیراز چوب Mdf Agt Agt Mdf پخش ام دی اف پخش ام دی اف شیراز فروش اینترنتی ام دی اف نمایندگی ام دی اف قیمت ام دی اف قیمت هایگلاس خانه ام دی اف بانک هایگلاس بهترین ورق ام دی اف بهترین ورق هایگلاس با کیفیت ترین هایگلاس با کیفیت ترین ام دی اف استارون صفحه کابینت Staron samsung سامسونگ estaron ایران فارس شیراز قیمت فروش سندد ساهارا پبل ام دی اف فروشی چوب فروشی Tempest Solid Pop Solid Sanded Quarry Pebble Mosaic Metallic Earthen Aspen