کالای چوب سلطانی
ثبت نام متقاضی کار

ثبت نام متقاضی کار

ثبت نام اولیه متقاضیان استخدام
  • پس از ثبت نام اولیه به شماره موبایل شما کد تایید ارسال می گردد.
  • با استفاده از کد ملی - شماره موبایل و کد تائیدی که برای شما ارسال می گردد در قسمت تکمیل اطلاعات متقاضی اقدام به تکمیل سایر اطلاعات خود نمایید.
  • پس از تکمیل فرم مربوط به "تکمیل اطلاعات متقاضی" همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل خواهند کرد.
  • توجه ! در صورتیکه بخش تکمیل اطلاعات متقاضی تکمیل نگردد با متقاضی تماسی گرفته نخواهد شد.