کالای چوب سلطانی
محصولات ام دی اف 16 میل ام دی اف بست وود

ام دی اف بست وود Bestwood

شرکت ورق های فشرده اصفهان با برند بست وود در سال ۹۵ فعالیت خود را با بیش از ۷۰ رنگ دکوراتیو و ۱۰ رنگ فانتزی با چهار طرح برفی، برجسته، براق، و فوق برجسته در ابعاد ۱۸۳ در ۳۶۶ سانتی متر و ضخامت ۱۶ میلیمتر آغاز نموده و امروزه به بیش از ۱۱۰ طرح و رنگ متفاوت رسیده است.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف های بست وود در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

تمامی قیمت های درج شده، قیمت تحویل در شهرستان شیراز می باشد.

ام دی اف بست وود| سفید برفی|
وضعیت: به زودی
کلاس:D
اطلاعات بیشتر

کد سفید برفی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| صورتی| 1101
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1101 صورتی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| صورتی برجسته| 1101
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1101 صورتی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| زرد برجسته| 1102
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1102 زرد برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| قرمز برجسته| 1103
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1103 قرمز برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| یاسی براق| 1104
وضعیت: به زودی
کلاس:BB
اطلاعات بیشتر

کد1104 یاسی براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| یاسی برفی| 1104
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1104 یاسی برفی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| مشکی براق| 1105
وضعیت: به زودی
کلاس:BB
اطلاعات بیشتر

کد1105 مشکی براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| سبز برجسته| 1107
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1107 سبز برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| پرتقالی| 1108
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1108 پرتقالی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| پرتقالی برجسته| 1108
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1108 پرتقالی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| آبی کاربنی| 1109
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1109 آبی کاربنی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| آبی کاربنی برجسته| 1109
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1109 آبی کاربنی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کرم برفی| 1110
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1110 کرم برفی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| قهوه متالیک| 1111
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1111 قهوه متالیک

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| قهوه متالیک برجسته| 1111
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1111 قهوه متالیک برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| قهوه متالیک براق| 1111
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1111 قهوه متالیک براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کاپومتالیک| 1112
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1112 کاپومتالیک

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کاپومتالیک برجسته| 1112
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1112 کاپومتالیک برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کاپومتالیک براق| 1112
وضعیت: به زودی
کلاس:BB
اطلاعات بیشتر

کد1112 کاپومتالیک براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| قهوه ای| 1113
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1113 قهوه ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| قهوه ای برجسته| 1113
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1113 قهوه ای برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| فیروزه ای| 1114
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1114 فیروزه ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| فیروزه ای برجسته| 1114
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1114 فیروزه ای برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بنفش روشن| 1115
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1115 بنفش روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بنفش روشن برجسته| 1115
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1115 بنفش روشن برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| سبز حنایی| 1116
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1116 سبز حنایی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| سبز حنایی برجسته| 1116
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1116 سبز حنایی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بیاض متالیک| 1118
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد1118 بیاض متالیک

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بیاض متالیک برجسته| 1118
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد1118 بیاض متالیک برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| آلدر برجسته| 2011
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2011 آلدر برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| افرا برجسته| 2012
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2012 افرا برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| سفید براق 8میل بست وود| 2014
وضعیت: به زودی
کلاس:A8
اطلاعات بیشتر

کد2014 سفید براق 8میل بست وود

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ماهگونی| 2032
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2032 ماهگونی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ماهگونی ایرانی| 2032
وضعیت: به زودی
کلاس:S
اطلاعات بیشتر

کد2032 ماهگونی ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ماهگونی برجسته| 2032
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2032 ماهگونی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| آسپر برجسته| 2034
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2034 آسپر برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ونگه ایرانی| 2035
وضعیت: به زودی
کلاس:S
اطلاعات بیشتر

کد2035 ونگه ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ونگه براق| 2035
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2035 ونگه براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بیاض مش| 2036
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2036 بیاض مش

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بیاض مش ایرانی| 2036
وضعیت: به زودی
کلاس:S
اطلاعات بیشتر

کد2036 بیاض مش ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بیاض مش برجسته| 2036
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2036 بیاض مش برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| بیاض مش براق| 2036
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2036 بیاض مش براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| نقره ای| 2037
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2037 نقره ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کنیا سیلور| 2049
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2049 کنیا سیلور

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کنیا سیلور برجسته| 2049
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2049 کنیا سیلور برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| روورلدرو| 2050
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2050 روورلدرو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| رورولدرو برجسته| 2050
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2050 رورولدرو برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| طرح سنگ| 2051
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2051 طرح سنگ

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| طرح سنگ برجسته| 2051
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2051 طرح سنگ برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| گلدن اش| 2053
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2053 گلدن اش

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| گلدن اش برجسته| 2053
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2053 گلدن اش برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| رافیا دودی| 2054
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2054 رافیا دودی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| رافیا دودی برجسته| 2054
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2054 رافیا دودی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| موکتی روشن| 2055
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2055 موکتی روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| موکتی روشن برجسته| 2055
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2055 موکتی روشن برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| موکتی تیره| 2056
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2056 موکتی تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| موکتی تیره برجسته| 2056
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2056 موکتی تیره برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| موکتی مشکی| 2057
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2057 موکتی مشکی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| موکتی مشکی برجسته| 2057
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2057 موکتی مشکی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کتون قهوه| 2058
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2058 کتون قهوه

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کتون قهوه برجسته| 2058
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2058 کتون قهوه برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کتون بژ| 2059
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2059 کتون بژ

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| کتون بژ برجسته| 2059
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2059 کتون بژ برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| راین بو| 2060
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2060 راین بو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| راین بو برجسته| 2060
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2060 راین بو برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ونوگلد| 2061
وضعیت: به زودی
کلاس:C
اطلاعات بیشتر

کد2061 ونوگلد

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| ونوگلد برجسته| 2061
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2061 ونوگلد برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| لارکس برجسته| 2062
وضعیت: به زودی
کلاس:B
اطلاعات بیشتر

کد2062 لارکس برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.
ام دی اف بست وود| لارکس ایرانی| 2062
وضعیت: به زودی
کلاس:S
اطلاعات بیشتر

کد2062 لارکس ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.