0
محصولات ام دی اف 16 میل ام دی اف بست وود

ام دی اف بست وود Bestwood

شرکت ورق های فشرده اصفهان با برند بست وود در سال ۹۵ فعالیت خود را با بیش از ۷۰ رنگ دکوراتیو و ۱۰ رنگ فانتزی با چهار طرح برفی، برجسته، براق، و فوق برجسته در ابعاد ۱۸۳ در ۳۶۶ سانتی متر و ضخامت ۱۶ میلیمتر آغاز نموده و امروزه به بیش از ۱۱۰ طرح و رنگ متفاوت رسیده است.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف های بست وود در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

تمامی قیمت های درج شده، قیمت تحویل در شهرستان شیراز می باشد.

ام دی اف بست وود| صورتی برجسته| 1101
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1101 صورتی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| زرد برجسته| 1102
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1102 زرد برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| قرمز برجسته| 1103
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1103 قرمز برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| یاسی براق| 1104
وضعیت: موجود نیست
کلاس:BB
ابعاد:366*183
کد1104 یاسی براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| مشکی براق| 1105
وضعیت: موجود نیست
کلاس:BB
ابعاد:366*183
کد1105 مشکی براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| سبز برجسته| 1107
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1107 سبز برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| پرتقالی| 1108
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1108 پرتقالی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| پرتقالی برجسته| 1108
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1108 پرتقالی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| آبی کاربنی| 1109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1109 آبی کاربنی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| آبی کاربنی برجسته| 1109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1109 آبی کاربنی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| قهوه متالیک| 1111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1111 قهوه متالیک

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| قهوه متالیک برجسته| 1111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1111 قهوه متالیک برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| قهوه متالیک براق| 1111
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1111 قهوه متالیک براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کاپومتالیک| 1112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1112 کاپومتالیک

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کاپومتالیک برجسته| 1112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1112 کاپومتالیک برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کاپومتالیک براق| 1112
وضعیت: به زودی
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد1112 کاپومتالیک براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| قهوه ای| 1113
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1113 قهوه ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| قهوه ای برجسته| 1113
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1113 قهوه ای برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| فیروزه ای| 1114
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1114 فیروزه ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| فیروزه ای برجسته| 1114
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1114 فیروزه ای برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بنفش روشن| 1115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1115 بنفش روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بنفش روشن برجسته| 1115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1115 بنفش روشن برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| سبز حنایی| 1116
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1116 سبز حنایی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| سبز حنایی برجسته| 1116
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1116 سبز حنایی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بیاض متالیک| 1118
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1118 بیاض متالیک

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بیاض متالیک برجسته| 1118
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1118 بیاض متالیک برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| آلدر برجسته| 2011
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2011 آلدر برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| افرا برجسته| 2012
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2012 افرا برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| سفید براق 8میل بست وود| 2014
وضعیت: به زودی
کلاس:A8
ابعاد:183*388
کد2014 سفید براق 8میل بست وود

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ماهگونی| 2032
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2032 ماهگونی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ماهگونی ایرانی| 2032
وضعیت: محدود
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2032 ماهگونی ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ماهگونی برجسته| 2032
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2032 ماهگونی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| آسپر برجسته| 2034
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2034 آسپر برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ونگه ایرانی| 2035
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2035 ونگه ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ونگه براق| 2035
وضعیت: به زودی
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2035 ونگه براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بیاض مش| 2036
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2036 بیاض مش

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بیاض مش ایرانی| 2036
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2036 بیاض مش ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بیاض مش برجسته| 2036
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2036 بیاض مش برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| بیاض مش براق| 2036
وضعیت: به زودی
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2036 بیاض مش براق

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کنیا سیلور| 2049
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2049 کنیا سیلور

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کنیا سیلور برجسته| 2049
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2049 کنیا سیلور برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| روورلدرو| 2050
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2050 روورلدرو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| رورولدرو برجسته| 2050
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2050 رورولدرو برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| طرح سنگ| 2051
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2051 طرح سنگ

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| طرح سنگ برجسته| 2051
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2051 طرح سنگ برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| گلدن اش| 2053
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2053 گلدن اش

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| گلدن اش برجسته| 2053
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2053 گلدن اش برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| رافیا دودی| 2054
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2054 رافیا دودی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| رافیا دودی برجسته| 2054
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2054 رافیا دودی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| موکتی روشن| 2055
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2055 موکتی روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| موکتی روشن برجسته| 2055
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2055 موکتی روشن برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| موکتی تیره| 2056
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2056 موکتی تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| موکتی تیره برجسته| 2056
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2056 موکتی تیره برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| موکتی مشکی| 2057
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2057 موکتی مشکی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| موکتی مشکی برجسته| 2057
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2057 موکتی مشکی برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کتون قهوه| 2058
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2058 کتون قهوه

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کتون قهوه برجسته| 2058
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2058 کتون قهوه برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کتون بژ| 2059
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2059 کتون بژ

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| کتون بژ برجسته| 2059
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2059 کتون بژ برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| راین بو| 2060
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2060 راین بو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| راین بو برجسته| 2060
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2060 راین بو برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ونوگلد| 2061
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2061 ونوگلد

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| ونوگلد برجسته| 2061
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2061 ونوگلد برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| لارکس برجسته| 2062
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2062 لارکس برجسته

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

ام دی اف بست وود| لارکس ایرانی| 2062
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2062 لارکس ایرانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.