سبد خرید 0
ام دی اف Bestwood

شرکت ورق های فشرده اصفهان با برند بست وود در سال 95 فعالیت خود را با بیش از 70 رنگ دکوراتیو و 10 رنگ فانتزی با چهار طرح برفی، برجسته، براق، و فوق برجسته در ابعاد 183 در 366 سانتی متر و ضخامت 16 میلیمتر آغاز نموده و امروزه به بیش از 110 طرح و رنگ متفاوت رسیده است.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف های بست وود در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

Best Wood | سفید برفی|
وضعیت: موجود نیست
کلاس:D
ابعاد:366*183
کدسفید برفی
Best Wood | مشکی| 1105
وضعیت: موجود
کلاس:c
ابعاد:183*366
کد1105مشکی
Best Wood | بژ| 1110
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد1110بژ
Best Wood | کرم برفی| 1110
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد1110کرم برفی
Best Wood | کاپومتالیک براق| 1112
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد1112کاپومتالیک براق
Best Wood | افرا| 2012
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2012افرا
Best Wood | سفید براق 8میل بست وود| 2014
وضعیت: به زودی
کلاس:A8
ابعاد:183*388
کد2014سفید براق 8میل بست وود
Best Wood | راش| 2015
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2015راش
Best Wood | ماهگونی ایرانی| 2032
وضعیت: محدود
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2032ماهگونی ایرانی
Best Wood | ماهگونی| 2032
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2032ماهگونی
Best Wood |  ونگه| 2035
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2035 ونگه
Best Wood | ونگه ایرانی| 2035
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2035ونگه ایرانی
Best Wood | ونگه براق| 2035
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2035ونگه براق
Best Wood | بیاض مش ایرانی| 2036
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2036بیاض مش ایرانی
Best Wood | بیاض مش| 2036
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2036 بیاض مش
Best Wood | نقره ای| 2037
وضعیت: به زودی
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2037نقره ای
Best Wood | لارکس ایرانی| 2062
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2062لارکس ایرانی
Best Wood | لارکس| 2062
وضعیت: به زودی
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2062لارکس
Best Wood | حصیری روشن ایرانی| 2063
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2063حصیری روشن ایرانی
Best Wood | حصیری روشن براق| 2063
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد2063حصیری روشن براق
Best Wood | حصیری روشن| 2063
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2063حصیری روشن
Best Wood | حصیری تیره براق| 2064
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد2064حصیری تیره براق
Best Wood | حصیری تیره| 2064
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2064حصیری تیره
Best Wood | حصیری تیره ایرانی| 2064
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2064حصیری تیره ایرانی
Best Wood | آنتیک لایت| 2065
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2065آنتیک لایت
Best Wood | آنتیک جویز ایرانی| 2066
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2066آنتیک جویز ایرانی
Best Wood | آنتیک جویز| 2066
وضعیت: به زودی
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2066آنتیک جویز
Best Wood | آنتیک طلایی براق| 2070
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد2070آنتیک طلایی براق
Best Wood | آنتیک طلایی ایرانی| 2070
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2070آنتیک طلایی ایرانی
Best Wood | آنتیک طلایی| 2070
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2070آنتیک طلایی
Best Wood | آتلانتا| 3303
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد3303آتلانتا
Best Wood | آتلانتیک براق| 3303
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد3303آتلانتیک براق
Best Wood |  دابما| 3305
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد3305 دابما
Best Wood | مالدیو| 3306
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد3306مالدیو
Best Wood | مالدیو ایرانی| 3306
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*186
کد3306مالدیو ایرانی
Best Wood | مالدیو براق| 3306
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد3306مالدیو براق
Best Wood | ویکتوریا جویز براق| 3310
وضعیت: محدود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد3310ویکتوریا جویز براق
Best Wood | ویکتوریا جویز ایرانی| 3310
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد3310ویکتوریا جویز ایرانی
Best Wood | ویکتوریا جویز| 3310
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد3310ویکتوریا جویز
Best Wood | لیون روشن| 3311
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد3311لیون روشن
Best Wood | لیون روشن ایرانی| 3311
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*186
کد3311لیون روشن ایرانی
Best Wood | لیون روشن براق| 3311
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد3311لیون روشن براق
Best Wood | لیون تیره ایرانی| 3312
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد3312لیون تیره ایرانی
Best Wood | لیون تیره براق| 3312
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد3312لیون تیره براق
Best Wood | لیون  تیره| 3312
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد3312لیون تیره
Best Wood | اک مشه ایرانی| 4401
وضعیت: محدود
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد4401اک مشه ایرانی
Best Wood | اک قهوه براق| 4402
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد4402اک قهوه براق
Best Wood | نیو جویز| 4407
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد4407نیو جویز
Best Wood | نیو جویز ایرانی| 4407
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد4407نیو جویز ایرانی
Best Wood | بیاض اریک| 4411
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد4411بیاض اریک
Best Wood | بژ برجسته| 512
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد512بژ برجسته
Best Wood | مشکی برجسته| 513
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد513مشکی برجسته
Best Wood | سویس الم 1 براق| 5503
وضعیت: محدود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد5503سویس الم 1 براق
Best Wood | سوئیس الم 1| 5503
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد5503سوئیس الم 1
Best Wood | سوئیس الم 2| 5504
وضعیت: به زودی
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد5504سوئیس الم 2
Best Wood | سویس الم 2 براق| 5504
وضعیت: موجود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد5504سویس الم 2 براق
Best Wood | آفزالیا برجسته| 600
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد600آفزالیا برجسته
Best Wood | سبز برجسته| 601
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد601سبز برجسته
Best Wood | نارنجی برجسته| 602
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد602نارنجی برجسته
Best Wood | یاسی برجسته| 603
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد603یاسی برجسته
Best Wood | سوملا اوک| 6601
وضعیت: به زودی
کلاس:c
ابعاد:183*366
کد6601سوملا اوک
Best Wood | آفزالیا| 6602
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد6602آفزالیا
Best Wood | آفزالیا| 6602
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد6602آفزالیا
Best Wood | سیبیولارچ| 6611
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد6611سیبیولارچ
Best Wood | سیبیولارچ ایرانی| 6611
وضعیت: به زودی
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد6611سیبیولارچ ایرانی
Best Wood | چیاونا والنات| 6612
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد6612چیاونا والنات
Best Wood | اکستریم1 ایرانی| 6613
وضعیت: محدود
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد6613اکستریم1 ایرانی
Best Wood | گردویی زیبا| 6617
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد6617گردویی زیبا
Best Wood | توئیست تیره| 6619
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد6619توئیست تیره
Best Wood | کنیون روشن| 6624
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد6624کنیون روشن
Best Wood | فاستونی | 7713
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد7713فاستونی