کالای چوب سلطانی
اخبار و تازه ها

اخبار و تازه ها

آخرین خبر

فیلم : اندازه های استاندارد در کابینت آشپزخانه ها
شناسه خبر : 68 - مورخ : 6 اذر 95 - 08:12
چکیده :
در این فیلم استانداردهای مورد استفاده در ساخت کابینت های آشپزخانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این ویدیو به آموزش اندازه های استاندارد کابینت های آشپزخانه می پردازیم و استانداردهای هر یک از انواع کابینت های زمینی و هوایی، بالایخچالی و اندازه استاندارد  سایر کابینت های آشپزخانه را بررسی می کنیم.