سبد خرید 0

نوار پی وی سی تکنو

گروه صنعتی سپاهان پلیمر از سال ۱۳۷۵ در زمینه ی ساخت انواع قالب و ماشین آلات تمام اتوماتیک پلیمری شامل PVC و PP و PE فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ۱۳۸۴ با تولید صفحه کابینت آشپزخانه، نوار PVC (نوار لبه PVC)، مرغوب ترین کالا را که قابل رقابت با کالاهای خارجی است به بازار ارائه می نماید.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی، نوارهای PVC را با تنوعی کم نظیر در رنگ و طرح، در انواع ساده، مات، براق و نیز طرح های فوق برجسته با ابعاد ۲*۲ و ۳۶*۲ در شیراز و استان فارس آماده فروش و بارگیری دارد.

نوار پی وی سی تکنو| طوفان خاکستری| G1003
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG1003طوفان خاکستری
نوار پی وی سی تکنو| کاین| G101
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG101کاین
نوار پی وی سی تکنو| کاین| G101
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG101کاین
نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشن| G102
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG102آنتیک روشن
نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشن| G102
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG102آنتیک روشن
نوار پی وی سی تکنو| بیاض مش| G103
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG103بیاض مش
نوار پی وی سی تکنو| بیاض مش| G103
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG103بیاض مش
نوار پی وی سی تکنو| آنتیک تیره| G104
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG104آنتیک تیره
نوار پی وی سی تکنو| آنتیک تیره| G104
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG104آنتیک تیره
نوار پی وی سی تکنو| سفید براق| G105
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG105سفید براق
نوار پی وی سی تکنو| سفید براق| G105
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG105سفید براق
نوار پی وی سی تکنو| ونگه| G106
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG106ونگه
نوار پی وی سی تکنو| ونگه| G106
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG106ونگه
نوار پی وی سی تکنو| ونگه106| G106
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC28B
ابعاد:28*2
کدG106ونگه106
نوار پی وی سی تکنو| گردویی روشن| G107
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG107گردویی روشن
نوار پی وی سی تکنو| گردویی روشن| G107
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:2*36
کدG107گردویی روشن
نوار پی وی سی تکنو| آلدر| G109
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG109آلدر
نوار پی وی سی تکنو| آلدر| G109
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG109آلدر
نوار پی وی سی تکنو| آلدر| G109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:2*36
کدG109آلدر
نوار پی وی سی تکنو| افرا براق| G110
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG110افرا براق
نوار پی وی سی تکنو| افرا براق| G110
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG110افرا براق
نوار پی وی سی تکنو| نارنجی ساده| G111
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG111نارنجی ساده
نوار پی وی سی تکنو| نارنجی ساده| G111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236A
ابعاد:36*2
کدG111نارنجی ساده
نوار پی وی سی تکنو| نقره ای| G112
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG112نقره ای
نوار پی وی سی تکنو| نقره ای| G112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:2*36
کدG112نقره ای
نوار پی وی سی تکنو| نقره ای| G112
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG112نقره ای
نوار پی وی سی تکنو| امریکن| G113
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG113امریکن
نوار پی وی سی تکنو| لیمویی | G114
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG114لیمویی
نوار پی وی سی تکنو| مشکی HG| G115
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG115مشکی HG
نوار پی وی سی تکنو| مشکی HG| G115
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG115مشکی HG
نوار پی وی سی تکنو| آبانوز مات| G119
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG119آبانوز مات
نوار پی وی سی تکنو| گردویی تیره| G120
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG120گردویی تیره
نوار پی وی سی تکنو| گردویی تیره| G120
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG120گردویی تیره
نوار پی وی سی تکنو| مشکی بارانیHG| G121
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG121مشکی بارانیHG
نوار پی وی سی تکنو| مشکی بارانیHG| G121
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG121مشکی بارانیHG
نوار پی وی سی تکنو| آلدر| G122
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG122آلدر
نوار پی وی سی تکنو| آرموت| G123
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG123آرموت
نوار پی وی سی تکنو| آرموت| G123
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG123آرموت
نوار پی وی سی تکنو| آبانوزHG| G124
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG124آبانوزHG
نوار پی وی سی تکنو| آبانوزHG| G124
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG124آبانوزHG
نوار پی وی سی تکنو| نقره ای طرح دار| G125
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG125نقره ای طرح دار
نوار پی وی سی تکنو| نقره ای طرح دار| G125
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG125نقره ای طرح دار
نوار پی وی سی تکنو| رام| G126
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG126رام
نوار پی وی سی تکنو| سفید چرمی| G127
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG127سفید چرمی
نوار پی وی سی تکنو| سفید چرمی| G127
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236A
ابعاد:36*2
کدG127سفید چرمی
نوار پی وی سی تکنو| ماهگونی| G128
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG128ماهگونی
نوار پی وی سی تکنو| ماهگونی| G128
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG128ماهگونی
نوار پی وی سی تکنو| کرم HG| G130
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG130کرم HG
نوار پی وی سی تکنو| کرمHG| G130
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG130کرمHG
نوار پی وی سی تکنو| مشکی خط دار سیلور| G131
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG131مشکی خط دار سیلور
نوار پی وی سی تکنو| سفید بارانی| G132
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG132سفید بارانی
نوار پی وی سی تکنو| سفید بارانی| G132
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG132سفید بارانی
نوار پی وی سی تکنو| بیاض مش خط دار| G133
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG133بیاض مش خط دار
نوار پی وی سی تکنو| بیاض مش خط دار| G133
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG133بیاض مش خط دار
نوار پی وی سی تکنو| گردویی خانی| G134
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG134گردویی خانی
نوار پی وی سی تکنو| گردویی خانی| G134
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG134گردویی خانی
نوار پی وی سی تکنو| طرح چوب روشن| G135
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG135طرح چوب روشن
نوار پی وی سی تکنو| طرح چوب روشن| G135
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG135طرح چوب روشن
نوار پی وی سی تکنو| هوش| G136
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG136هوش
نوار پی وی سی تکنو| هوش| G136
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG136هوش
نوار پی وی سی تکنو| افرا| G138
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG138افرا
نوار پی وی سی تکنو| افرا| G138
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG138افرا
نوار پی وی سی تکنو| لارکس  خط درشت| G139
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG139لارکس خط درشت
نوار پی وی سی تکنو| لارکس ریز| G140
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG140لارکس ریز
نوار پی وی سی تکنو| لارکس ریز| G140
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG140لارکس ریز
نوار پی وی سی تکنو| قرمز HG| G141
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG141قرمز HG
نوار پی وی سی تکنو| سبز براق| G142
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG142سبز براق
نوار پی وی سی تکنو| کنیا سیلور| G145
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG145کنیا سیلور
نوار پی وی سی تکنو| سفید صابونی| G146
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG146سفید صابونی
نوار پی وی سی تکنو| سفید صابونی | G146
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236A
ابعاد:36*2
کدG146سفید صابونی
نوار پی وی سی تکنو| گردویی احمدی| G147
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG147گردویی احمدی
نوار پی وی سی تکنو| گردویی احمدی| G147
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG147گردویی احمدی
نوار پی وی سی تکنو| لیون روشن 147| G147
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC28B
ابعاد:28*2
کدG147لیون روشن 147
نوار پی وی سی تکنو| کتانی تیره| G148
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG148کتانی تیره
نوار پی وی سی تکنو| کتان تیره| G148
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG148کتان تیره
نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای | G149
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG149قهوه ای
نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای | G149
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG149قهوه ای
نوار پی وی سی تکنو| گردویی گره دار| G150
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG150گردویی گره دار
نوار پی وی سی تکنو| گردویی گره دار| G150
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG150گردویی گره دار
نوار پی وی سی تکنو| کتان روشن| G151
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG151کتان روشن
نوار پی وی سی تکنو| کتانی روشنHG| G151
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG151کتانی روشنHG
نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشن HG| G152
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG152آنتیک روشن HG
نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشنHG  | G152
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG152آنتیک روشنHG
نوار پی وی سی تکنو| اورگان سویزHG| G153
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG153اورگان سویزHG
نوار پی وی سی تکنو| اورگان سویزHG| G153
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG153اورگان سویزHG
نوار پی وی سی تکنو| جویز براق| G154
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG154جویز براق
نوار پی وی سی تکنو| جویز براق| G154
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG154جویز براق
نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای تیره| G155
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22D
ابعاد:2*2
کدG155قهوه ای تیره
نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای تیره| G155
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236D
ابعاد:36*2
کدG155قهوه ای تیره
نوار پی وی سی تکنو| ونگه HG| G156
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG156ونگه HG
نوار پی وی سی تکنو| ونگه HG| G156
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:2*36
کدG156ونگه HG