سبد خرید 0

ام دی اف نوین چوب

گروه صنعتی نوین چوب خوزستان تولید کننده ی ام دی اف با روکش ملامینه در طرح های براق، برفی و برجسته با کیفیت فوق العاده و رنگ های متنوع می باشد. ابعاد آن ۱۸۳*۳۶۶ سانتی متر و ضخامت آن ۱۶ میلیمتر می باشد.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف نوین چوب در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

ام دی اف نوین چوب| نقره ای برفی| 502
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد502نقره ای برفی
ام دی اف نوین چوب| نقره ای برجسته| 502
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد502نقره ای برجسته
ام دی اف نوین چوب| کاین برفی| 509
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد509کاین برفی
ام دی اف نوین چوب| کاین برجسته| 509
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد509کاین برجسته
ام دی اف نوین چوب| بیاض مش برجسته| 510
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد510بیاض مش برجسته
ام دی اف نوین چوب| بیاض مش| 510
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد510بیاض مش
ام دی اف نوین چوب| ونگه براق| 511
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:183*366
کد511ونگه براق
ام دی اف نوین چوب| ونگه| 511
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد511ونگه
ام دی اف نوین چوب| بژ| 512
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد512بژ
ام دی اف نوین چوب| بژ برجسته| 512
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد512بژ برجسته
ام دی اف نوین چوب| مشکی برجسته| 513
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد513مشکی برجسته
ام دی اف نوین چوب| مشکی| 513
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد513مشکی
ام دی اف نوین چوب| کنیون آنتیک برفی| 515
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد515کنیون آنتیک برفی
ام دی اف نوین چوب| سویلا الیو برفی| 517
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد517سویلا الیو برفی
ام دی اف نوین چوب| سویلا الیو برجسته| 517
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد517سویلا الیو برجسته
ام دی اف نوین چوب| زبراوود برفی| 518
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد518زبراوود برفی
ام دی اف نوین چوب| زبراوود برجسته| 518
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد518زبراوود برجسته
ام دی اف نوین چوب| کالج اش برجسته| 519
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد519کالج اش برجسته
ام دی اف نوین چوب| کالج اش برفی| 519
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد519کالج اش برفی
ام دی اف نوین چوب| لاریکو پین برفی| 520
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد520لاریکو پین برفی
ام دی اف نوین چوب| لاریکو پین برجسته| 520
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد520لاریکو پین برجسته
ام دی اف نوین چوب| ماهگونی برجسته| 522
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد522ماهگونی برجسته
ام دی اف نوین چوب| ماهگونی| 522
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد522ماهگونی
ام دی اف نوین چوب| سفید برفی| 523
وضعیت: محدود
کلاس:SB
ابعاد:183*366
کد523سفید برفی
ام دی اف نوین چوب| آنتیک لایت| 524
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد524آنتیک لایت
ام دی اف نوین چوب| آنتیک لایت براق| 524
وضعیت: موجود
کلاس:B
ابعاد:183*366
کد524آنتیک لایت براق
ام دی اف نوین چوب| آنتیک لایت برجسته| 524
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد524آنتیک لایت برجسته
ام دی اف نوین چوب| آنتیک جویز برجسته| 525
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد525آنتیک جویز برجسته
ام دی اف نوین چوب| آنتیک جویز براق| 525
وضعیت: محدود
کلاس:B
ابعاد:183*366
کد525آنتیک جویز براق
ام دی اف نوین چوب| آنتیک جویز برفی| 525
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد525آنتیک جویز برفی
ام دی اف نوین چوب| والیس برجسته| 531
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد531والیس برجسته
ام دی اف نوین چوب| آتلانتا برفی| 532
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد532آتلانتا برفی
ام دی اف نوین چوب| آتلانتا برجسته| 532
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد532آتلانتا برجسته
ام دی اف نوین چوب| سفید بارانی برجسته| 534
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد534سفید بارانی برجسته
ام دی اف نوین چوب| سفید بارانی برفی| 534
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد534سفید بارانی برفی
ام دی اف نوین چوب| سفیدبارانی برفی| 534
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد534سفیدبارانی برفی
ام دی اف نوین چوب| مشکی بارانی برفی| 535
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد535مشکی بارانی برفی
ام دی اف نوین چوب| مشکی بارانی برفی| 535
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد535مشکی بارانی برفی
ام دی اف نوین چوب| مشکی بارانی برجسته| 535
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد535مشکی بارانی برجسته
ام دی اف نوین چوب| ادیسا برک برفی| 536
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد536ادیسا برک برفی
ام دی اف نوین چوب| ادیسا برک برجسته| 536
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد536ادیسا برک برجسته
ام دی اف نوین چوب| 537 برفی| 537
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد537537 برفی
ام دی اف نوین چوب| 537 برجسته| 537
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد537537 برجسته
ام دی اف نوین چوب| رافیا روشن برجسته| 539
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد539رافیا روشن برجسته
ام دی اف نوین چوب| رافیا روشن برفی| 539
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد539رافیا روشن برفی
ام دی اف نوین چوب| رافیا تیره برفی| 540
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد540رافیا تیره برفی
ام دی اف نوین چوب| رافیا تیره برجسته| 540
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد540رافیا تیره برجسته
ام دی اف نوین چوب| سوناماایچ برفی| 551
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد551سوناماایچ برفی
ام دی اف نوین چوب| سوناماایچ برجسته| 551
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد551سوناماایچ برجسته
ام دی اف نوین چوب| کنیون موناستری برفی| 552
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد552کنیون موناستری برفی
ام دی اف نوین چوب| کنیون موناستری برجسته| 552
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد552کنیون موناستری برجسته
ام دی اف نوین چوب| نوین ویکتوریا برفی| 556
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد556نوین ویکتوریا برفی
ام دی اف نوین چوب| نوین ویکتوریا برجسته| 556
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد556نوین ویکتوریا برجسته
ام دی اف نوین چوب| بلی برجسته| 557
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد557بلی برجسته
ام دی اف نوین چوب| بلی اتریشی برفی| 557
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:183*366
کد557بلی اتریشی برفی
ام دی اف نوین چوب| کنیون مارادیلو برفی| 560
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد560کنیون مارادیلو برفی
ام دی اف نوین چوب| کنیون مارادیلو برجسته| 560
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد560کنیون مارادیلو برجسته
ام دی اف نوین چوب| توئیست روشن برفی| 562
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد562توئیست روشن برفی
ام دی اف نوین چوب| توئیست روشن برجسته| 562
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد562توئیست روشن برجسته
ام دی اف نوین چوب| توئیست تیره برجسته| 563
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد563توئیست تیره برجسته
ام دی اف نوین چوب| توئیست تیره برفی| 563
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد563توئیست تیره برفی
ام دی اف نوین چوب| قهوه اوک برفی| 564
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد564قهوه اوک برفی
ام دی اف نوین چوب| قهوه اوک برفی| 564
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد564قهوه اوک برفی
ام دی اف نوین چوب| اوک مشه برفی| 565
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:366*183
کد565اوک مشه برفی