سبد خرید 0
loading..
جی وود

جی وود تولید کننده تخصصی صفحه کابینت ضد آب می باشد. این صفحات در طول 410 سانتی متر و 360 سانتی متر و عرض 60 سانتی متر الی 90 سانتی متر قابل عرضه می باشند.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش صفحه کابینت های جی وود در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

جی وود| صفحه ضدآب سفید براق یک لب| J
وضعیت: موجود
کلاس:13BJ410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب سفید براق یک لب
جی وود| صفحه ضدآب سفید براق دولب| J
وضعیت: موجود
کلاس:2360BJ410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب سفید براق دولب
جی وود| صفحه ضدآب سفید براق یک لب| J
وضعیت: موجود
کلاس:15BJ410
ابعاد:60*5*410
کدJصفحه ضدآب سفید براق یک لب
جی وود| صفحه ضدآب سفید براق دولب| J
وضعیت: به زودی
کلاس:2560BJ410
ابعاد:60*5*410
کدJصفحه ضدآب سفید براق دولب
جی وود| صفحه ضدآب کورین براق یک لب| J
وضعیت: محدود
کلاس:13BJ410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب کورین براق یک لب
جی وود| صفحه ضدآب کورین براق دولب| J
وضعیت: محدود
کلاس:2360BJ410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب کورین براق دولب
جی وود| صفحه ضدآب کورین براق یک لب| J
وضعیت: محدود
کلاس:15BJ410
ابعاد:60*5*410
کدJصفحه ضدآب کورین براق یک لب
جی وود| صفحه ضدآب کورین براق دولب| J
وضعیت: محدود
کلاس:2560BJ410
ابعاد:60*5*410
کدJصفحه ضدآب کورین براق دولب
جی وود| صفحه ضدآب کورین مات یک لب| J
وضعیت: موجود
کلاس:13A410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب کورین مات یک لب
جی وود| صفحه ضدآب کورین مات دولب| J
وضعیت: موجود
کلاس:2360A410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب کورین مات دولب
جی وود| صفحه ضدآب کورین مات یک لب| J
وضعیت: موجود
کلاس:15A410
ابعاد:60*5*410
کدJصفحه ضدآب کورین مات یک لب
جی وود| صفحه ضدآب کورین مات دولب| J
وضعیت: محدود
کلاس:2560AJ410
ابعاد:60*5*410
کدJصفحه ضدآب کورین مات دولب
جی وود| صفحه ضدآب سفید مات یک لب| J
وضعیت: محدود
کلاس:13AJ410
ابعاد:60*3*410
کدJصفحه ضدآب سفید مات یک لب
جی وود| صفحه ضدآب سفید مات دولب| J
وضعیت: محدود
کلاس:23AJ410
ابعاد:3*60*410
کدJصفحه ضدآب سفید مات دولب