0
محصولات صفحه کابینت صفحه زیبا ساز

صفحه زیبا ساز

شرکت زیبا ساز با استفاده از تکنولوژی روز اروپا و آمریکا با داشتن مزایای بسیار، با توجه به معایب صفحات کابینت قبلی، صفحات جدید را روانه بازار نمود. از مزایای این صفحات در مقایسه با صفحات قبلی می توان به طول بلند، عرض دلخواه، لبه صفحه با اندازه و شکل های مختلف، تنوع فراوان در طرح و رنگ، رنگ ثابت، مقاوم در برابر آب، حرارت، مواد شیمیایی و مواد غذایی، نفوذ ناپذیری و عدم تاثیر مواد غذایی رنگی بر روی آن، شستشوی ساده، مقاوم در برابر وسایل آشپزخانه، نچسبیدن مواد غذایی بر روی آن و ... اشاره کرد. این صفحات در طول ۳/۶ متر یا ۴/۱۰ متر در انواع یک لب گرد و دو لب گرد ( لبه ی طولی ) با خم های ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه قابل عرضه می باشند.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش صفحه های ام دی اف شرکت زیباساز در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

تمامی قیمت های درج شده، قیمت تحویل در شهرستان شیراز می باشد.

صفحه زیبا ساز| صفحه سفارشی|
وضعیت: موجود نیست
کلاس:s
ابعاد:410
کد صفحه سفارشی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| صفحه سفارشی|
وضعیت: موجود نیست
کلاس:s
ابعاد:410
کد صفحه سفارشی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ویکتوریا جویز مات خم 180 U یک لب|  Z164A
وضعیت: به زودی
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کد Z164A ویکتوریا جویز مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 180 U دولب | 11B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25A410
ابعاد:65*5*410
کد11B سفید مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 180 Uدو لب | 139A
وضعیت: محدود
کلاس:2560A410
ابعاد:410*60*5
کد139A ونگه مات خم 180 Uدو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه براق خم 180 U دو لب | 139Z
وضعیت: محدود
کلاس:2360B410
ابعاد:410*60*3
کد139Z ونگه براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U دو لب| 226B
وضعیت: به زودی
کلاس:2560B410
ابعاد:5*60*410
کد226B سفید براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| صفحه اسپارک سفید 180  U دولب | 304
وضعیت: موجود نیست
کلاس:sp23b410
ابعاد:65*3*410
کد304 صفحه اسپارک سفید 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| صفحه اسپارک سفید 180  U یک لب | 304
وضعیت: محدود
کلاس:sp15a410
ابعاد:60*5*410
کد304 صفحه اسپارک سفید 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| صفحه اسپارک سفید 180  U دولب | 304
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SP25A410
ابعاد:65*5*410
کد304 صفحه اسپارک سفید 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 180 U دو لب | Z11A
وضعیت: محدود
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ11A سفید مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 180 U یک لب| Z11A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ11A سفید مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 180 U یک لب| Z11A
وضعیت: محدود
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ11A سفید مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 180 U دو لب| Z11A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ11A سفید مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 90 یک لب| Z11A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25A410
ابعاد:5*65*410
کدZ11A سفید مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید مات خم 180 U دو لب| Z11A
وضعیت: محدود
کلاس:2560A410
ابعاد:5*60*410
کدZ11A سفید مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U دولب | Z11B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23B410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ11B سفید براق خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U دو لب | Z12 B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23B360
ابعاد:3.4*65*360
کدZ12 B سفید براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 90 یک لب| Z12B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:15B410
ابعاد:5*60*410
کدZ12B سفید براق خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 90 دو لب| Z12B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25B410
ابعاد:5*65*410
کدZ12B سفید براق خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U یک لب| Z12B
وضعیت: محدود
کلاس:13B410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ12B سفید براق خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U دو لب| Z12B
وضعیت: به زودی
کلاس:2560B410
ابعاد:5*60*410
کدZ12B سفید براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U یک لب| Z12B
وضعیت: به زودی
کلاس:15B410
ابعاد:5*60*410
کدZ12B سفید براق خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| سفید براق خم 180 U دو لب | Z12B
وضعیت: محدود
کلاس:2360B410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ12B سفید براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 180 U دو لب| Z139A
وضعیت: به زودی
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ139A ونگه مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 90 دو لب | Z139A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25A410
ابعاد:5*65*410
کدZ139A ونگه مات خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 90 یک لب | Z139A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ139A ونگه مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 90 یک لب | Z139A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ139A ونگه مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 180 U یک لب | Z139A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ139A ونگه مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 180 U دو لب| Z139A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ139A ونگه مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 180 U یک لب | Z139A
وضعیت: محدود
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ139A ونگه مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه مات خم 180 U دو لب | Z139A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:2560A410
ابعاد:5*60*410
کدZ139A ونگه مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه براق خم 180 U دو لب | Z139B
وضعیت: به زودی
کلاس:2560B410
ابعاد:5*60*410
کدZ139B ونگه براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه براق خم 180 U یک لب | Z139B
وضعیت: محدود
کلاس:15B410
ابعاد:5*60*410
کدZ139B ونگه براق خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه براق خم 90 دو لب | Z139B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25B410
ابعاد:5*65*410
کدZ139B ونگه براق خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ونگه براق خم 180 U دولب| Z139B
وضعیت: به زودی
کلاس:2560B410
ابعاد:5*60*410
کدZ139B ونگه براق خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 180 U یک لب| Z13A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 180 U دولب| Z13A
وضعیت: محدود
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 180 U دولب| Z13A
وضعیت: محدود
کلاس:2560A410
ابعاد:5*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 90 دو لب | Z13A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25A410
ابعاد:5*65*410
کدZ13A مشکی مات خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 90 یک لب | Z13A
وضعیت: به زودی
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 90 دو لب| Z13A
وضعیت: محدود
کلاس:25A410
ابعاد:5*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 180 U یک لب | Z13A
وضعیت: محدود
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 90 یک لب | Z13A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ13A مشکی مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی مات خم 90 دو لب | Z13A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ13A مشکی مات خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی براق خم 180 U یک لب | Z13B
وضعیت: محدود
کلاس:13B410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ13B مشکی براق خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی براق خم 180 U دو لب | Z13B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23B410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ13B مشکی براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی براق خم 180 U یک لب| Z13B
وضعیت: محدود
کلاس:15B410M
ابعاد:5*60*410
کدZ13B مشکی براق خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی براق خم 180 U دو لب| Z13B
وضعیت: به زودی
کلاس:25B410M5
ابعاد:5*65*410
کدZ13B مشکی براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی براق خم 180 U دولب| Z13B
وضعیت: محدود
کلاس:2560B410
ابعاد:5*60*410
کدZ13B مشکی براق خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| مشکی براق خم 180 U دو لب| Z13B
وضعیت: محدود
کلاس:2360B410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ13B مشکی براق خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| بیاض مش خم 90 یک لب | Z149 A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A390
ابعاد:3.4*60*390
کدZ149 A بیاض مش خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| بیاض مش خم 180 U دو لب | Z149A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ149A بیاض مش خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| بیاض مش خم 180 U یک لب | Z149A
وضعیت: محدود
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ149A بیاض مش خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| بیاض مش مات خم 180 U دو لب | Z149A
وضعیت: محدود
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ149A بیاض مش مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ویکتوریا جویز مات خم 180 U دولب| Z164A
وضعیت: به زودی
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ164A ویکتوریا جویز مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| ویکتوریا جویز مات خم 180 U دو لب | Z164A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ164A ویکتوریا جویز مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| نقره ای خم 90 یک لب | Z173 A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ173 A نقره ای خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| نقره ای مات خم 90 دو لب | Z173 A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ173 A نقره ای مات خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| نقره ای مات خم 180 U یک لب| Z173A
وضعیت: محدود
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ173A نقره ای مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| نقره ای مات خم 180 U دولب| Z173A
وضعیت: محدود
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ173A نقره ای مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک لایت مات خم 180 U دولب| Z174A
وضعیت: محدود
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ174A آنتیک لایت مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک لایت خم 180 U یک لب | Z174A
وضعیت: به زودی
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ174A آنتیک لایت خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک لایت خم 180 U دو لب | Z174A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ174A آنتیک لایت خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک جویز مات خم 180 U یک لب| Z175
وضعیت: محدود
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ175 آنتیک جویز مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک جویز خم 180 U دو لب| Z175 A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ175 A آنتیک جویز خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک جویز خم 90 یک لب| Z175A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ175A آنتیک جویز خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| آنتیک جویز مات خم 180 U دولب| Z175A
وضعیت: محدود
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ175A آنتیک جویز مات خم 180 U دولب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 180 U دو لب | Z176A
وضعیت: به زودی
کلاس:2360A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ176A کورین مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 90 یک لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ176A کورین مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 180 U دو لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25A410
ابعاد:5*65*410
کدZ176A کورین مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات ضد آب خم 90 یک لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Z15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ176A کورین مات ضد آب خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات ضد آب خم 90 دو لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Z25A410
ابعاد:5*65*410
کدZ176A کورین مات ضد آب خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات ضد آب خم 90 دو لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Z23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ176A کورین مات ضد آب خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 90 یک لب | Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ176A کورین مات خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 180 U دو لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:23A410
ابعاد:3.4*65*410
کدZ176A کورین مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات ضد آب خم 90 یک لب| Z176A
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Z13A410
ابعاد:3.4*60*410
کدZ176A کورین مات ضد آب خم 90 یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 180 U دو لب| Z176A
وضعیت: به زودی
کلاس:2560A410
ابعاد:5*60*410
کدZ176A کورین مات خم 180 U دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 180 U یک لب| Z176A
وضعیت: به زودی
کلاس:15A410
ابعاد:5*60*410
کدZ176A کورین مات خم 180 U یک لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین مات خم 90 دو لب | Z176AA
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25A410
ابعاد:5*65*410
کدZ176AA کورین مات خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

صفحه زیبا ساز| کورین براق خم 90 دو لب| Z176B
وضعیت: موجود نیست
کلاس:25B410
ابعاد:5*65*410
کدZ176B کورین براق خم 90 دو لب

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.