0

استارون سامسونگ

استارون سنگ مصنوعی 100% صیقلی بدون هیچ گونه منفذ سطحی است که کاملا بهداشتی بوده و برای استفاده در منازل، محیط کار، صنایع غذایی، امور بهداشتی و بیمارستانی و هتل ها مناسب می باشد. در حال حاضر بیش از صد نوع تنوع رنگ دارد. استارون در برابر ضربه و حرارت مقاوم و ضد آب و ضد لک می باشد. همچنین قابلیت تعمیر، ترمیم، فرم پذیری، سوراخ کاری و بریده شدن را داراست. سنگ مصنوعی استارون، از 75% مواد معدنی طبیعی، 5% رنگدانه و 20% رزین اکریلیک تشکیل شده است. سنگ استارون سامسونگ با طول ۳۶۶ و عرض ۷۶ تولید و عرضه می شود.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش استارون های سامسونگ در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

تمامی قیمت های درج شده، قیمت تحویل در شهرستان شیراز می باشد.

استارون سامسونگ |  Aspen Brown آسپن برون| AB632
وضعیت: موجود نیست
کلاس:aspen
ابعاد:368*76
کدAB632 Aspen Brown آسپن برون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Aspen-Fiesta آسپن فیستا| AF611
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدAF611Aspen-Fiesta آسپن فیستا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Aspen-Glacier| AG612
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدAG612Aspen-Glacier

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Aspen-Glow| AG636
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدAG636Aspen-Glow

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Aspen-Mine| AM633
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدAM633Aspen-Mine

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Aspen Snow آسپن اسنوو| AS610
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدAS610Aspen Snow آسپن اسنوو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Aspen Sky آسپن اسکای| AS670
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدAS670Aspen Sky آسپن اسکای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Solid-Bright White برایت وایت| BW010
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:368*76
کدBW010Solid-Bright White برایت وایت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Metallic Galaxy| EG595
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدEG595Metallic Galaxy

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Metallic Satingold متالیک ساتین گلد| ES558
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Metallic
ابعاد:368*76
کدES558Metallic Satingold متالیک ساتین گلد

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Metallic Sleeksilver| ES581
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Aspen
ابعاد:368*76
کدES581Metallic Sleeksilver

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Metallic Yukon یوکون| EY510
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Metallic
ابعاد:368*76
کدEY510Metallic Yukon یوکون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | tempest-Blaze| FB147
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFB147tempest-Blaze

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Coffee Bean_FC158| FC158
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFC158Coffee Bean_FC158

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Peak| FP100
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFP100Peak

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | tempest-Pinnacle| FP112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFP112tempest-Pinnacle

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Rattan| FR124
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFR124Rattan

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Radiance(Shimmer)| FR148
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFR148Radiance(Shimmer)

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Shell| FS115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFS115Shell

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Spice| FS137
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFS137Spice

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Whippoorwill| FW145
وضعیت: موجود نیست
کلاس:tempest
ابعاد:368*76
کدFW145Whippoorwill

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Onyx اونیکس| ON095
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:368*76
کدON095Onyx اونیکس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Pebble Blue پبل بلو| PB870
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPB870Pebble Blue پبل بلو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Pebble Copper پبل کاپر| PC851
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPC851Pebble Copper پبل کاپر

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Pebble Grey پبل گری| PG810
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPG810Pebble Grey پبل گری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Pebble Gold پبل گلد| PG840
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPG840Pebble Gold پبل گلد

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ |  pebble-Ice پبل آیس| PI811
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPI811 pebble-Ice پبل آیس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ |  pebble-lagoon پپل لاگوون| PL814
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPL814 pebble-lagoon پپل لاگوون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Pebble Swan پبل سوان| PS813
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Pebble
ابعاد:368*76
کدPS813Pebble Swan پبل سوان

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Quarry-Earthen Bark| QL257
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Quarry
ابعاد:368*76
کدQL257Quarry-Earthen Bark

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Quarry-Earthen Stratum| QL287
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Quarry
ابعاد:368*76
کدQL287Quarry-Earthen Stratum

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Quarry Minette کواری مینت| QM289
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Quarry
ابعاد:368*76
کدQM289Quarry Minette کواری مینت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Birch برچ| SB412
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSB412Sanded Birch برچ

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Cornmeal سندد کرنمیل| SC433
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSC433Sanded Cornmeal سندد کرنمیل

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Chestnut سندد چیست نات| SC457
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSC457Sanded Chestnut سندد چیست نات

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Clay سندد کلی| SC475
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSC475Sanded Clay سندد کلی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Grey سندد گری| SG420
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSG420Sanded Grey سندد گری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Gold Dust سندد گلد داست| SG441
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSG441Sanded Gold Dust سندد گلد داست

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Solid-Ivory الواری| SL040
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:368*76
کدSL040Solid-Ivory الواری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Icicle آیسیکل| Sl414
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSl414Sanded Icicle آیسیکل

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Linen سندد لینن | SL443
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSL443Sanded Linen سندد لینن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Cream سندد کرم| SM421
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSM421Sanded Cream سندد کرم

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Mocha سندد موکا| SM453
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSM453Sanded Mocha سندد موکا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Onyx اونیکس| SO423
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSO423Sanded Onyx اونیکس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Papyrus  پاپیروس| SP474
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSP474Sanded Papyrus پاپیروس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Solid-Quasar White کوازار وایت| SQ019
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:368*76
کدSQ019Solid-Quasar White کوازار وایت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sunflower(N) سان فلاور | SS042
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:368*76
کدSS042Sunflower(N) سان فلاور

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Sahara ساهارا| ss440
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدss440Sanded Sahara ساهارا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Univers(N) یونیورس| SU053
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:368*76
کدSU053Univers(N) یونیورس

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded Vermillion سندد ورمیلون| SV430
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدSV430Sanded Vermillion سندد ورمیلون

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Quarry-Oyster کواری اویستر| TO310
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Quarry
ابعاد:368*76
کدTO310Quarry-Oyster کواری اویستر

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Supreme-Loam لوم| VL155
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Supreme
ابعاد:368*76
کدVL155Supreme-Loam لوم

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Supreme-Magnolia  ماگنولیا| VM143
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Supreme
ابعاد:368*76
کدVM143Supreme-Magnolia ماگنولیا

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Supreme-Ocean View اشن ویو | VO171
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Supreme
ابعاد:368*76
کدVO171Supreme-Ocean View اشن ویو

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

استارون سامسونگ | Sanded White Pepper سندد وایت پپر| WP410
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Sanded
ابعاد:368*76
کدWP410Sanded White Pepper سندد وایت پپر

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

;

کلمات کلیدی :

کالای چوب سلطانی ورق ام دی اف هایگلاس ام دی اف فروشی چوب فروشی نمایندگی عاملیت فروشگاه اینترنتی نئوپان ملامینه قیمت فروش خرید اینترنتی فارس شیراز ایران منطقه جنوب MDF HighGloss High Gloss فرآورده چوبی Products چوبکده ام دی اف خام ورق ام دی اف برجسته ورق ام دی اف طرح دار ورق ام دی اف هایگلاس ورق ام دی اف Agt ورق کابینت ورق کابینت Agt ورق کابینت هایگلاس ورق کابینت آشپزخانه wood ورق کابینت فرامید ام دی اف فروشی شیراز چوب Mdf Agt Agt Mdf پخش ام دی اف پخش ام دی اف شیراز فروش اینترنتی ام دی اف نمایندگی ام دی اف قیمت ام دی اف قیمت هایگلاس خانه ام دی اف بانک هایگلاس بهترین ورق ام دی اف بهترین ورق هایگلاس با کیفیت ترین هایگلاس با کیفیت ترین ام دی اف استارون صفحه کابینت Staron samsung سامسونگ estaron ایران فارس شیراز قیمت فروش سندد ساهارا پبل ام دی اف فروشی چوب فروشی Tempest Solid Pop Solid Sanded Quarry Pebble Mosaic Metallic Earthen Aspen