سبد خرید 0
کالیته ام دی اف اکسترا سالید

ام دی اف های اکسترا سالید در بازه رنگ‌های سفید و روشن تا تیره و رنگی ارائه می شود و از حیث تنوع و کیفیت در بازار بی رقیب است. این محصول با ابعاد ورق 183 در 366 سانتی متر تولید می گردد.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف های اکسترا سالید در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

اکسترا سالید| کرم بژ 05 | xs101
وضعیت: موجود
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs101کرم بژ 05
اکسترا سالید| کاپو چینو 06 | xs102
وضعیت: محدود
کلاس:SolidC
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs102کاپو چینو 06
اکسترا سالید| مشکی 07 | xs103
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs103مشکی 07
اکسترا سالید| آنتراسیت برجسته 08| xs104
وضعیت: موجود
کلاس:SolidC
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs104آنتراسیت برجسته 08
اکسترا سالید| سیلور برجسته 10| xs105
وضعیت: محدود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs105سیلور برجسته 10
اکسترا سالید| پینک 11 | xs106
وضعیت: محدود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs106پینک 11
اکسترا سالید| لیلاک 12| xs107
وضعیت: موجود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs107لیلاک 12
اکسترا سالید| آزور 14 | xs108
وضعیت: موجود
کلاس:SolidD
ابعاد:183*366
کدxs108آزور 14
اکسترا سالید| لایم 15  | xs109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs109لایم 15
اکسترا سالید| آبی 16| xs110
وضعیت: به زودی
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs110آبی 16
اکسترا سالید| آبی 17 | xs111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs111آبی 17
اکسترا سالید| سبز برجسته 18 | xs112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs112سبز برجسته 18
اکسترا سالید| زرد برجسته 19 | xs113
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidG
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs113زرد برجسته 19
اکسترا سالید| نارنجی برجسته 1-20 | xs114
وضعیت: موجود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs114نارنجی برجسته 1-20
اکسترا سالید| قرمز برجسته 1-21| xs115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs115قرمز برجسته 1-21
اکسترا سالید| پینک آنتیک 22 | xs116
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidF
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs116پینک آنتیک 22
اکسترا سالید| آبرجین | xs117
وضعیت: موجود
کلاس:SolidG
ابعاد:183*366
کدxs117 آبرجین
اکسترا سالید| گریپیس| xs118
وضعیت: موجود
کلاس:SolidH
ابعاد:183*366
کدxs118 گریپیس
اکسترا سالید| قهوه ای 26 | xs119
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidD
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs119قهوه ای 26
اکسترا سالید| سفید برجسته | xs120
وضعیت: محدود
کلاس:SolidE
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs120سفید برجسته
اکسترا سالید| کارامل| xs126
وضعیت: محدود
کلاس:SolidD
ابعاد:16 میل 366*183
کدxs126کارامل
;