.:: کالیته ام دی اف اکسترا سالید ::.- چیدمان بر اساس شماره کد
ام دی اف اکسترا سالید|  بژ برجسته 05 | xs101
وضعیت : به زودی
بژ برجسته 05
xs101
ام دی اف اکسترا سالید|  کاپو چینو برجسته 06 | xs102
وضعیت : موجود
کاپو چینو برجسته 06
xs102
ام دی اف اکسترا سالید|  مشکی برجسته 07 | xs103
وضعیت : به زودی
مشکی برجسته 07
xs103
ام دی اف اکسترا سالید|  آنتراسیت برجسته 08| xs104
وضعیت : به زودی
آنتراسیت برجسته 08
xs104
ام دی اف اکسترا سالید|  سیلور برجسته 10| xs105
وضعیت : به زودی
سیلور برجسته 10
xs105
ام دی اف اکسترا سالید|  صورتی (پنته) برجسته 11 | xs106
وضعیت : موجود
صورتی (پنته) برجسته 11
xs106
ام دی اف اکسترا سالید|  یاسی (لیلا) برجسته 12| xs107
وضعیت : موجود
یاسی (لیلا) برجسته 12
xs107
ام دی اف اکسترا سالید|  فیروزی برجسته 14 | xs108
وضعیت : موجود نیست
فیروزی برجسته 14
xs108
ام دی اف اکسترا سالید|  آزور 14 کتان/مات| xs108
وضعیت : موجود
آزور 14 کتان/مات
xs108
ام دی اف اکسترا سالید|  لیموی برجسته 15 | xs109
وضعیت : موجود نیست
لیموی برجسته 15
xs109
ام دی اف اکسترا سالید|  آبی برجسته 16| xs110
وضعیت : محدود
آبی برجسته 16
xs110
ام دی اف اکسترا سالید|  آبی برجسته 17 | xs111
وضعیت : موجود نیست
آبی برجسته 17
xs111
ام دی اف اکسترا سالید|  سبز برجسته 18 | xs112
وضعیت : موجود نیست
سبز برجسته 18
xs112
ام دی اف اکسترا سالید|  زرد برجسته 19 | xs113
وضعیت : محدود
زرد برجسته 19
xs113
ام دی اف اکسترا سالید|  پرتقالی برجسته 1-20 | xs114
وضعیت : موجود
پرتقالی برجسته 1-20
xs114
ام دی اف اکسترا سالید|  قرمز برجسته 1-21| xs115
وضعیت : موجود نیست
قرمز برجسته 1-21
xs115
ام دی اف اکسترا سالید|  آنتیک صورتی برجسته 22 | xs116
وضعیت : موجود نیست
آنتیک صورتی برجسته 22
xs116
ام دی اف اکسترا سالید|  آبرجین کتان/مات| xs117
وضعیت : موجود
آبرجین کتان/مات
xs117
ام دی اف اکسترا سالید|  گریپیس کتان/مات| xs118
وضعیت : موجود
گریپیس کتان/مات
xs118
ام دی اف اکسترا سالید|  قهوه ای برجسته 26 | xs119
وضعیت : موجود
قهوه ای برجسته 26
xs119
ام دی اف اکسترا سالید|  سفید برجسته | xs120
وضعیت : به زودی
سفید برجسته
xs120
ام دی اف اکسترا سالید|  کارامل| xs126
وضعیت : موجود
کارامل
xs126
;