فیلم : اندازه های استاندارد در کابینت آشپزخانه ها


چکیده :

در این فیلم استانداردهای مورد استفاده در ساخت کابینت های آشپزخانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
شناسه خبر : 68 - مورخ : 6 اذر 95 - 08:12

در این ویدیو به آموزش اندازه های استاندارد کابینت های آشپزخانه می پردازیم و استانداردهای هر یک از انواع کابینت های زمینی و هوایی، بالایخچالی و اندازه استاندارد  سایر کابینت های آشپزخانه را بررسی می کنیم.

نظرات بینندگان :
نظر شما :