کالای چوب سلطانی
اخبار و تازه ها

اخبار و تازه ها

آخرین خبر

بار جدید سفید صابونی افرا چوب سبز ایرانیان رسید.
شناسه خبر : 38 - مورخ : 21 تیر 95 - 05:16
چکیده :
بار جدید سفید صابونی افرا چوب سبز ایرانیان رسید.

سفید صابونی افرا در پالت های 33 عددی و در ابعاد 3.66 در 1.83 متر هم اکنون قابل عرضه می باشد. کالای چوب سلطانی تلفن : 38219110 - 37742067