0

نوار پی وی سی تکنو

گروه صنعتی سپاهان پلیمر از سال ۱۳۷۵ در زمینه ی ساخت انواع قالب و ماشین آلات تمام اتوماتیک پلیمری شامل PVC و PP و PE فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ۱۳۸۴ با تولید صفحه کابینت آشپزخانه، نوار PVC (نوار لبه PVC)، مرغوب ترین کالا را که قابل رقابت با کالاهای خارجی است به بازار ارائه می نماید.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی، نوارهای PVC را با تنوعی کم نظیر در رنگ و طرح، در انواع ساده، مات، براق و نیز طرح های فوق برجسته با ابعاد ۲*۲ و ۳۶*۲ در شیراز و استان فارس آماده فروش و بارگیری دارد.

تمامی قیمت های درج شده، قیمت تحویل در شهرستان شیراز می باشد.

نوار پی وی سی تکنو| طوفان خاکستری| G1003
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG1003طوفان خاکستری

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشن| G102
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG102آنتیک روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشن| G102
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG102آنتیک روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| آنتیک تیره| G104
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG104آنتیک تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| ونگه106| G106
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC28B
ابعاد:28*2
کدG106ونگه106

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی روشن| G107
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG107گردویی روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی روشن| G107
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:2*36
کدG107گردویی روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| نارنجی ساده| G111
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG111نارنجی ساده

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| نارنجی ساده| G111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236A
ابعاد:36*2
کدG111نارنجی ساده

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| نقره ای| G112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:2*36
کدG112نقره ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی تیره| G120
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG120گردویی تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی تیره| G120
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG120گردویی تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| مشکی بارانیHG| G121
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG121مشکی بارانیHG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| مشکی بارانیHG| G121
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG121مشکی بارانیHG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| نقره ای طرح دار| G125
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG125نقره ای طرح دار

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| نقره ای طرح دار| G125
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG125نقره ای طرح دار

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| مشکی خط دار سیلور| G131
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG131مشکی خط دار سیلور

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| سفید بارانی| G132
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG132سفید بارانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| سفید بارانی| G132
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG132سفید بارانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| بیاض مش خط دار| G133
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG133بیاض مش خط دار

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| بیاض مش خط دار| G133
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG133بیاض مش خط دار

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی خانی| G134
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG134گردویی خانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی خانی| G134
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG134گردویی خانی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| طرح چوب روشن| G135
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG135طرح چوب روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| طرح چوب روشن| G135
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG135طرح چوب روشن

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| لارکس  خط درشت| G139
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG139لارکس خط درشت

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| لارکس ریز| G140
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG140لارکس ریز

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| لارکس ریز| G140
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG140لارکس ریز

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| سفید صابونی| G146
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22A
ابعاد:2*2
کدG146سفید صابونی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| سفید صابونی | G146
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236A
ابعاد:36*2
کدG146سفید صابونی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی احمدی| G147
وضعیت: موجود
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG147گردویی احمدی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی احمدی| G147
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG147گردویی احمدی

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| لیون روشن 147| G147
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC28B
ابعاد:28*2
کدG147لیون روشن 147

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| کتانی تیره| G148
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG148کتانی تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای | G149
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG149قهوه ای

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی گره دار| G150
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PVC22B
ابعاد:2*2
کدG150گردویی گره دار

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| گردویی گره دار| G150
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236B
ابعاد:36*2
کدG150گردویی گره دار

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| کتانی روشنHG| G151
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG151کتانی روشنHG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشن HG| G152
وضعیت: موجود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG152آنتیک روشن HG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| آنتیک روشنHG  | G152
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG152آنتیک روشنHG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| اورگان سویزHG| G153
وضعیت: محدود
کلاس:PVC22C
ابعاد:2*2
کدG153اورگان سویزHG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| اورگان سویزHG| G153
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236C
ابعاد:36*2
کدG153اورگان سویزHG

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای تیره| G155
وضعیت: به زودی
کلاس:PVC22D
ابعاد:2*2
کدG155قهوه ای تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.

نوار پی وی سی تکنو| قهوه ای تیره| G155
وضعیت: محدود
کلاس:PVC236D
ابعاد:36*2
کدG155قهوه ای تیره

برای مشاهده قیمت وارد سایت شوید.