سبد خرید 0
loading..
کلیف ایتالیا

ام دی اف کلیف محصولی از کشور ایتالیا است. ابعاد آن 280*207 سانتی متر و ضخامت آن 18 میلیمتر می باشد.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف کلیف CLEAF در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

کلیف ایتالیا| TALCO| BO73
وضعیت: موجود نیست
کلاس:TALCO
ابعاد:280*207
کدBO73TALCO
کلیف ایتالیا| PENELOPE| FA35
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PENELOPE
ابعاد:280*207
کدFA35PENELOPE
کلیف ایتالیا| ARES| FB11
وضعیت: موجود نیست
کلاس:ARES
ابعاد:280*207
کدFB11ARES
کلیف ایتالیا| ARES| FB43
وضعیت: موجود نیست
کلاس:ARES
ابعاد:280*207
کدFB43ARES
کلیف ایتالیا| ARES| FB48
وضعیت: موجود نیست
کلاس:ARES
ابعاد:280*207
کدFB48ARES
کلیف ایتالیا| ARES| FB49
وضعیت: موجود نیست
کلاس:ARES
ابعاد:280*207
کدFB49ARES
کلیف ایتالیا| ARES| FB68
وضعیت: موجود نیست
کلاس:ARES
ابعاد:280*207
کدFB68ARES
کلیف ایتالیا| SABLE| LR30
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SABLE
ابعاد:280*207
کدLR30SABLE
کلیف ایتالیا| PENBROKE| S120
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PENBROKE
ابعاد:280*207
کدS120PENBROKE
کلیف ایتالیا| PENBROKE| S128
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PENBROKE
ابعاد:280*207
کدS128PENBROKE
کلیف ایتالیا| PENBROKE| S129
وضعیت: موجود نیست
کلاس:PENBROKE
ابعاد:280*207
کدS129PENBROKE
کلیف ایتالیا| yosemite| SO 12
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Yosemite
ابعاد:280*207
کدSO 12yosemite
کلیف ایتالیا| yosemite| SO 13
وضعیت: موجود نیست
کلاس:yosemite
ابعاد:280*207
کدSO 13yosemite
کلیف ایتالیا| yosemite| SO 16
وضعیت: موجود نیست
کلاس:yosemite
ابعاد:280*207
کدSO 16yosemite
کلیف ایتالیا| Yosemite| SO17
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Yosemite
ابعاد:280*207
کدSO17Yosemite
کلیف ایتالیا| azimut| sO29
وضعیت: موجود نیست
کلاس:AZIMUT
ابعاد:280*207
کدsO29azimut
کلیف ایتالیا| Engadina| SO60
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Engadina
ابعاد:280*207
کدSO60Engadina
کلیف ایتالیا| Engadina| SO63
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Engadina
ابعاد:280*207
کدSO63Engadina
کلیف ایتالیا| TALCO| U164
وضعیت: موجود نیست
کلاس:TALCO
ابعاد:280*207
کدU164TALCO
کلیف ایتالیا| TALCO| UA01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:TALCO
ابعاد:280*207
کدUA01TALCO
کلیف ایتالیا| TALCO| UB01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:TALCO
ابعاد:280*207
کدUB01TALCO
کلیف ایتالیا| TALCO| UB07
وضعیت: موجود نیست
کلاس:TALCO
ابعاد:280*207
کدUB07TALCO
کلیف ایتالیا| ARES| UB09
وضعیت: موجود نیست
کلاس:ARES
ابعاد:280*207
کدUB09ARES