سبد خرید 0
loading..
هایگلاس ALVIC

هایگلاس الویک ساخت کشور اسپانیا می باشد. این هایگلاس در 3 گروه کلی عرضه می گردد: گروه A : لوکس(Luxe) ، گروه B : زنیت (Zenit) ، گروه C : سینکرون(Syncron) ابعاد آن 275*۱۲۲ سانتی متر و ضخامت آن 18 میلیمتر می باشد.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش هایگلاس آلویک ALVIC در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

هایگلاس ALVIC| SYNCRON-ORIENTAL BLACK| B01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کد B01SYNCRON-ORIENTAL BLACK
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-EVORA| E004
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدE004SYNCRON-EVORA
هایگلاس ALVIC| LUXE ORIENTAL BLACK| L_O_B002
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدL_O_B002LUXE ORIENTAL BLACK
هایگلاس ALVIC| Luxe-Oriental White| L_O_W001
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدL_O_W001Luxe-Oriental White
هایگلاس ALVIC| Luxe-Cashemire| l6
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 5
ابعاد:275*122
کدl6Luxe-Cashemire
هایگلاس ALVIC| Luxe Antracita pear IEffect| LAE01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 6
ابعاد:275*122
کدLAE01Luxe Antracita pear IEffect
هایگلاس ALVIC| Luxe Blanco| LB01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 2
ابعاد:275*122
کدLB01Luxe Blanco
هایگلاس ALVIC| Luxe CuzcoOro| LC02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 2
ابعاد:275*122
کدLC02Luxe CuzcoOro
هایگلاس ALVIC| Luxe-Melange| L-M01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 3
ابعاد:275*122
کدL-M01Luxe-Melange
هایگلاس ALVIC| Luxe-Magnolia| LM1
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 2
ابعاد:275*122
کدLM1Luxe-Magnolia
هایگلاس ALVIC| Luxe-Metallo 01| LMT01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLMT01Luxe-Metallo 01
هایگلاس ALVIC| Luxe-Metallo 02| LMT02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLMT02Luxe-Metallo 02
هایگلاس ALVIC| Luxe-Metallo03| LMT03
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLMT03Luxe-Metallo03
هایگلاس ALVIC| Luxe-Metallo04| LMT04
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLMT04Luxe-Metallo04
هایگلاس ALVIC| LUXE ORIENTALBLACK| LOB01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLOB01LUXE ORIENTALBLACK
هایگلاس ALVIC| LUXE ORIENTALWHITE| LOW02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLOW02LUXE ORIENTALWHITE
هایگلاس ALVIC| Luxe-STUCO 01| LST01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLST01Luxe-STUCO 01
هایگلاس ALVIC| Luxe-STUCO02| LST02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLST02 Luxe-STUCO02
هایگلاس ALVIC| Luxe-STUCO03| LST03
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLST03Luxe-STUCO03
هایگلاس ALVIC| Luxe-STUCO 04| LST04
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLST04Luxe-STUCO 04
هایگلاس ALVIC| Luxe-STUCO 05| LST05
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 4
ابعاد:275*122
کدLST05Luxe-STUCO 05
هایگلاس ALVIC| Luxe-Blanco Clonial PearlEffect| lux06
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 6
ابعاد:275*122
کدlux06Luxe-Blanco Clonial PearlEffect
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-OXID| OX01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدOX01SYNCRON-OXID
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-OXID| OX02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدOX02SYNCRON-OXID
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-OXID| OX03
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدOX03SYNCRON-OXID
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-OXID| OX04
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدOX04SYNCRON-OXID
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-SPAAT| S01
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدS01SYNCRON-SPAAT
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-SPAAT| S02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدS02SYNCRON-SPAAT
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-SPAAT| S03
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدS03SYNCRON-SPAAT
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-SPAAT| S04
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدS04SYNCRON-SPAAT
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-SPAAT| S05
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدS05SYNCRON-SPAAT
هایگلاس ALVIC| Luxe-TextilPlata| T001
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 3
ابعاد:275*122
کدT001Luxe-TextilPlata
هایگلاس ALVIC| Luxe-Textil Dorado ِ| T002
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Luxe 3
ابعاد:275*122
کدT002Luxe-Textil Dorado ِ
هایگلاس ALVIC| SYNCRON-ORIENTAL WHITE| W02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SYNCRON
ابعاد:275*122
کدW02SYNCRON-ORIENTAL WHITE
هایگلاس ALVIC| Zenit - Metal Deco Basalto| ZMD_B02
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Zenit 6
ابعاد:275*122
کدZMD_B02Zenit - Metal Deco Basalto
هایگلاس ALVIC| ZENIT-SuperMatt Blanco| ZSB2
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Zenit 3
ابعاد:275*122
کدZSB2ZENIT-SuperMatt Blanco
هایگلاس ALVIC| Zenit - SuperMatt Antracita| ZSM_A1
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Zenit 6
ابعاد:275*122
کدZSM_A1Zenit - SuperMatt Antracita
هایگلاس ALVIC| ZENIT-SuperMatt Magnolia| ZSM1
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Zenit 3
ابعاد:275*122
کدZSM1ZENIT-SuperMatt Magnolia
هایگلاس ALVIC| Zenit-SuperMatt Basalto| zsmb1
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Zenit 6
ابعاد:275*122
کدzsmb1Zenit-SuperMatt Basalto