سبد خرید 0

ام دی اف بست وود

شرکت ورق های فشرده اصفهان با برند بست وود در سال ۹۵ فعالیت خود را با بیش از ۷۰ رنگ دکوراتیو و ۱۰ رنگ فانتزی با چهار طرح برفی، برجسته، براق، و فوق برجسته در ابعاد ۱۸۳ در ۳۶۶ سانتی متر و ضخامت ۱۶ میلیمتر آغاز نموده و امروزه به بیش از ۱۱۰ طرح و رنگ متفاوت رسیده است.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف های بست وود در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

ام دی اف بست وود| سفید برفی|
وضعیت: موجود
کلاس:D
ابعاد:366*183
کدسفید برفی
ام دی اف بست وود| صورتی| 1101
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1101صورتی
ام دی اف بست وود| صورتی برجسته| 1101
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1101صورتی برجسته
ام دی اف بست وود| زرد| 1102
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1102زرد
ام دی اف بست وود| زرد برجسته| 1102
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1102زرد برجسته
ام دی اف بست وود| قرمز| 1103
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1103قرمز
ام دی اف بست وود| قرمز برجسته| 1103
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1103قرمز برجسته
ام دی اف بست وود| یاسی براق| 1104
وضعیت: موجود نیست
کلاس:BB
ابعاد:366*183
کد1104یاسی براق
ام دی اف بست وود| یاسی برفی| 1104
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1104یاسی برفی
ام دی اف بست وود| مشکی| 1105
وضعیت: موجود
کلاس:c
ابعاد:183*366
کد1105مشکی
ام دی اف بست وود| مشکی براق| 1105
وضعیت: موجود نیست
کلاس:BB
ابعاد:366*183
کد1105مشکی براق
ام دی اف بست وود| سبز | 1107
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1107سبز
ام دی اف بست وود| سبز برجسته| 1107
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1107سبز برجسته
ام دی اف بست وود| پرتقالی| 1108
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1108پرتقالی
ام دی اف بست وود| پرتقالی برجسته| 1108
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1108پرتقالی برجسته
ام دی اف بست وود| آبی کاربنی| 1109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1109آبی کاربنی
ام دی اف بست وود| آبی کاربنی برجسته| 1109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1109آبی کاربنی برجسته
ام دی اف بست وود| بژ| 1110
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد1110بژ
ام دی اف بست وود| کرم برفی| 1110
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد1110کرم برفی
ام دی اف بست وود| قهوه متالیک| 1111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1111قهوه متالیک
ام دی اف بست وود| قهوه متالیک برجسته| 1111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1111قهوه متالیک برجسته
ام دی اف بست وود| کاپومتالیک| 1112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1112کاپومتالیک
ام دی اف بست وود| کاپومتالیک برجسته| 1112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1112کاپومتالیک برجسته
ام دی اف بست وود| کاپومتالیک براق| 1112
وضعیت: محدود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد1112کاپومتالیک براق
ام دی اف بست وود| قهوه ای| 1113
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1113قهوه ای
ام دی اف بست وود| قهوه ای برجسته| 1113
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1113قهوه ای برجسته
ام دی اف بست وود| فیروزه ای| 1114
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1114فیروزه ای
ام دی اف بست وود| فیروزه ای برجسته| 1114
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1114فیروزه ای برجسته
ام دی اف بست وود| بنفش روشن| 1115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1115بنفش روشن
ام دی اف بست وود| بنفش روشن برجسته| 1115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1115بنفش روشن برجسته
ام دی اف بست وود| سبز حنایی| 1116
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1116سبز حنایی
ام دی اف بست وود| سبز حنایی برجسته| 1116
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1116سبز حنایی برجسته
ام دی اف بست وود| بیاض متالیک| 1118
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد1118بیاض متالیک
ام دی اف بست وود| بیاض متالیک برجسته| 1118
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد1118بیاض متالیک برجسته
ام دی اف بست وود| آلدر| 2011
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2011آلدر
ام دی اف بست وود| آلدر برجسته| 2011
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2011آلدر برجسته
ام دی اف بست وود| افرا برجسته| 2012
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2012افرا برجسته
ام دی اف بست وود| افرا| 2012
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2012افرا
ام دی اف بست وود| سفید براق 8میل بست وود| 2014
وضعیت: به زودی
کلاس:A8
ابعاد:183*388
کد2014سفید براق 8میل بست وود
ام دی اف بست وود| راش| 2015
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2015راش
ام دی اف بست وود| ماهگونی ایرانی| 2032
وضعیت: محدود
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2032ماهگونی ایرانی
ام دی اف بست وود| ماهگونی| 2032
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2032ماهگونی
ام دی اف بست وود| ماهگونی برجسته| 2032
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2032ماهگونی برجسته
ام دی اف بست وود| آسپر| 2034
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2034آسپر
ام دی اف بست وود| آسپر برجسته| 2034
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2034آسپر برجسته
ام دی اف بست وود|  ونگه| 2035
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2035 ونگه
ام دی اف بست وود| ونگه ایرانی| 2035
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2035ونگه ایرانی
ام دی اف بست وود| ونگه براق| 2035
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2035ونگه براق
ام دی اف بست وود| بیاض مش ایرانی| 2036
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2036بیاض مش ایرانی
ام دی اف بست وود| بیاض مش| 2036
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:16 میل 366*183
کد2036 بیاض مش
ام دی اف بست وود| بیاض مش برجسته| 2036
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2036بیاض مش برجسته
ام دی اف بست وود| نقره ای| 2037
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2037نقره ای
ام دی اف بست وود| کنیا سیلور| 2049
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2049کنیا سیلور
ام دی اف بست وود| کنیا سیلور برجسته| 2049
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2049کنیا سیلور برجسته
ام دی اف بست وود| روورلدرو| 2050
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2050روورلدرو
ام دی اف بست وود| رورولدرو برجسته| 2050
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2050رورولدرو برجسته
ام دی اف بست وود| طرح سنگ| 2051
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2051طرح سنگ
ام دی اف بست وود| طرح سنگ برجسته| 2051
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2051طرح سنگ برجسته
ام دی اف بست وود| گلدن اش| 2053
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2053گلدن اش
ام دی اف بست وود| گلدن اش برجسته| 2053
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2053گلدن اش برجسته
ام دی اف بست وود| رافیا دودی| 2054
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2054رافیا دودی
ام دی اف بست وود| رافیا دودی برجسته| 2054
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2054رافیا دودی برجسته
ام دی اف بست وود| موکتی روشن| 2055
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2055موکتی روشن
ام دی اف بست وود| موکتی روشن برجسته| 2055
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2055موکتی روشن برجسته
ام دی اف بست وود| موکتی تیره| 2056
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2056موکتی تیره
ام دی اف بست وود| موکتی تیره برجسته| 2056
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2056موکتی تیره برجسته
ام دی اف بست وود| موکتی مشکی| 2057
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2057موکتی مشکی
ام دی اف بست وود| موکتی مشکی برجسته| 2057
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2057موکتی مشکی برجسته
ام دی اف بست وود| کتون قهوه| 2058
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2058کتون قهوه
ام دی اف بست وود| کتون قهوه برجسته| 2058
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2058کتون قهوه برجسته
ام دی اف بست وود| کتون بژ| 2059
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2059کتون بژ
ام دی اف بست وود| کتون بژ برجسته| 2059
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2059کتون بژ برجسته
ام دی اف بست وود| راین بو| 2060
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2060راین بو
ام دی اف بست وود| راین بو برجسته| 2060
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2060راین بو برجسته
ام دی اف بست وود| ونوگلد| 2061
وضعیت: موجود نیست
کلاس:C
ابعاد:366*183
کد2061ونوگلد
ام دی اف بست وود| ونوگلد برجسته| 2061
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2061ونوگلد برجسته
ام دی اف بست وود| لارکس برجسته| 2062
وضعیت: موجود نیست
کلاس:B
ابعاد:366*183
کد2062لارکس برجسته
ام دی اف بست وود| لارکس ایرانی| 2062
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2062لارکس ایرانی
ام دی اف بست وود| لارکس| 2062
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2062لارکس
ام دی اف بست وود| حصیری روشن ایرانی| 2063
وضعیت: موجود نیست
کلاس:S
ابعاد:366*183
کد2063حصیری روشن ایرانی
ام دی اف بست وود| حصیری روشن براق| 2063
وضعیت: محدود
کلاس:BB
ابعاد:183*366
کد2063حصیری روشن براق
ام دی اف بست وود| حصیری روشن| 2063
وضعیت: موجود
کلاس:C
ابعاد:183*366
کد2063حصیری روشن