سبد خرید 0
loading..
اکسترا پلاس

ام دی اف های اکسترا پلاس که از آن با عنوان ام دی اف سینکرونایز و یا ام دی اف فوق برجسته یاد می شود کاملا منطبق بر طرح چوب آن دارای برجستگی می باشد. این محصول در دسته ام دی اف های سایز کوچک با ابعاد ورق ۱۲۲ در ۲۸۰ سانتی متر تولید می گردد.

در حال حاضر کالای چوب سلطانی به عنوان عاملیت فروش ام دی اف های اکسترا پلاس در شیراز و استان فارس رنگ های زیر را آماده فروش و بارگیری دارد.

اکسترا پلاس| لانگ لیف تیره اکسترا پلاس| xp01
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp01لانگ لیف تیره اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| لانگ لیف روشن اکسترا پلاس| xp02
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp02لانگ لیف روشن اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| لانگ لیف سفید اکسترا پلاس| xp03
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp03لانگ لیف سفید اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| لانگ لیف مشکی اکسترا پلاس| xp04
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp04لانگ لیف مشکی اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| لانگ لیف بژ اکسترا پلاس| xp05
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp05لانگ لیف بژ اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| لانگ لیف قهوه ای اکسترا پلاس | Xp06
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:
کدXp06لانگ لیف قهوه ای اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا01اکسترا پلاس| xp07
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp07نوچه ویرجینیا01اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا 02اکسترا پلاس| xp08
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp08نوچه ویرجینیا 02اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا 03اکسترا پلاس| xp09
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp09نوچه ویرجینیا 03اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا 04اکسترا پلاس| xp10
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp10نوچه ویرجینیا 04اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا 05اکسترا پلاس| xp11
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp11نوچه ویرجینیا 05اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر 2 اکسترا پلاس XP13 | xp13
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:280*122
کدxp13وینچستر 2 اکسترا پلاس XP13
اکسترا پلاس| وینچستر 4 اکسترا پلاس XP15 | xp15
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:280*122
کدxp15وینچستر 4 اکسترا پلاس XP15
اکسترا پلاس| کنیدین اک1 اکسترا پلاس| xp18
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp18کنیدین اک1 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| کنیدین اک 2 اکسترا پلاس| xp19
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp19کنیدین اک 2 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| کنیدین اک3 اکسترا پلاس| xp20
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp20کنیدین اک3 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| کنیدین اک 4 اکسترا پلاس| xp21
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp21کنیدین اک 4 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| کنیدین اک 5 اکسترا پلاس| xp22
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp22کنیدین اک 5 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| کنیدین اک7 اکسترا پلاس| xp23
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp23کنیدین اک7 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر ام 1 اکسترا پلاس| xp24
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp24وینچستر ام 1 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر ام 2 اکسترا پلاس| xp25
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp25وینچستر ام 2 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر ام 3 اکسترا پلاس| xp26
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp26وینچستر ام 3 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر ام 4 اکسترا پلاس| xp27
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp27وینچستر ام 4 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر ام 5 اکسترا پلاس| xp28
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp28وینچستر ام 5 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| وینچستر ام 6 اکسترا پلاس| xp29
وضعیت: به زودی
کلاس:A
ابعاد:16میل 122*280
کدxp29وینچستر ام 6 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا 06 اکسترا پلاس| XP46
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:122*280
کدXP46نوچه ویرجینیا 06 اکسترا پلاس
اکسترا پلاس| نوچه ویرجینیا 07 اکسترا پلاس| XP47
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:122*280
کدXP47نوچه ویرجینیا 07 اکسترا پلاس